My Speech on Tondol NHS Moving Up Ceremony 2017

Sa ating magaling na punungguro ng paaralang ito, Dr. Jeannette Liwaliw, sa mga guro na maagang gumigising at nagpupuyat para sa kinabukasan ng ating bansa, sa kanilang mga kasamahan na nagpapanatili ng ganda at kaayusan ng ating eskuwelahan, sa mga kagalang- galang na mga namumuno sa ating umuunlad na komunidad, sa mga masigasig na mga magulang, mga kaibigan at ibang panauhin at sa mga bida ng okasyong ito, ang mga mag- aaral ng Mataas na Paaralan ng Tondol, makulay na araw sa ating lahat.

 
Ako’y nagpapasalamat sa pamunuan ng Tondol National High School sa pagpili sa akin bilang panauhing pandangal dito kung saan ako nagsimula na mangarap. Noon, isa lamang akong tagapakinig at naghihintay ng medalya at diploma. Ngayon, ako’y naririto sa inyong harapan upang makapagbigay ng inspirasyon sa lahat. Sa totoo lang, muntik- muntikang ako’y di makadalo sa programa na ito dahil sa dami ng gawain sa aking trabaho. Kami ay abalang- abala sa Anda Integrated School sa aming closing program. Talagang ipinaglaban ko ito upang hindi kayo biguin.

 
Una sa lahat, binabati ko ang mga haligi ng institusyon na ito sa isa na naming taong puno ng pakikibaka upang maturuan ang mga bata. Talagang napakahirap ang maging isang guro. Kailangan ng mahabang pasensya at puso para maging batang may laban ang mga mag- aaral sa daan na kanilang gustong bagtasin. Ang puyat at pagod ay masasabing sulit kapag nakita natin na nakamit nila ang mga bagay- bagay na dapat malaman. Palakpakan naman natin sila.
Pangalawa, ipinapaabot ko ang malugod na pagbati sa mga mag- aaral lalo na sa Ikasampung Baitang na pormal silang tatawagin na Junior High School completers. Bilang isang estudyante, parang pasan mo ang daigdig sa dami nang dapat gawin. Paggising pa lang, ang hirap labanan ang napakalamig na temperature na kulang na lang ay magkumot at magjacket ka sa pagligo.

 

Napakarami rin na dapat tapusin: essays, reports, role plays, projects, quizzes at tests. Minsan mapapaupo ka na lang sa tabi at mapapastatus ka sa Facebook na #StruggleIsReal. Minsan, nararamdaman mo na parang gusto mo nang tumigil. Tatanungin ka na lang, “Bes, ngayon ka pa ba susuko?”
Nakakalungkot isipin na may mga nagdadrop out na mga mag- aaral dahil sa kalusugan ngunit nakakalungkot isipin na may mga tumitigil na mga mag- aaral na ang rason ay kahirapan at iba’y katamaran. Laging pinapaalala sa lahat na ang kahirapan ay hindi hadlang sa pag- abot ng mga pangarap. Kailangan lang ng sipag, tiyaga, pananalig sa Diyos at sa iyong sariling kakayahan para ikaw ay magtagumpay. Sa mga tinatamad, mahuhuli kayo sa takbo ng mundo. Halos lahat ng trabaho ngayon ang kailangan ay nakatapos ka ng four- year course o nakapag- aral ng skill sa TESDA. Binabati ko kayo na nakaabot sa punto na ito. Talagang ginalingan ninyo. May nanalo na.#AchievementUnlocked. Sana ay ipagpatuloy ninyo ang inyong nasimulan.

 
Pangatlo, ako’y sumasaludo sa mga magulang na talagang ginawa ang lahat masuportahan ang pag- aaral ng kanilang mga anak. Tinitiis nila ang matinding sikat ng araw at matinding lamig ng tubig, mabigyan lang ng baon sa araw- araw ang kanilang mga anak. Saludo ako sa mga magulang na inaalam ang estado ng kanilang ng mga anak sa eskuwelahan kapag Card Day. Ang pag- unlad ng isang bata ay hindi lang gawain ng mga guro bagkus pati ng kanilang mga magulang. Natutuwa ako sa naging aktibidad ng mga magulang dito noong Founding Anniversary na kung saan kumasa sila sa hamon na sumayaw. Sa gaanong aktibidad, doon makikita kahit parehong kaliwa ang paa, gagawin nila ang lahat para sa kanilang mga anak.

 
Ako ay naatasan para magbigay ng mensahe sa inyong lahat sa pamamagitan ng pagbibigay ng ideya sa tema na “Sabay Sabay na Hakbang Tungo sa Maunlad na Kinabukasan.” Lahat tayo, nagnanais na gigising sa umaga na masaya na nakakain natin ang mga pagkain na gusto natin; na nasusuot natin ang mga magagarang damit; na tayo’y may magarang sasakyan; at tayo ay may maayos na trabaho. Lahat tayo ay gusto na maliwanag na kinabukasan. Ngunit sa buhay, hindi maiiwasan ang mga maitim na ulap ng kahirapan at ibang suliranin na humaharang sa liwanag ng buhay. Huwag lang tayong basta mangarap, umasa. Lahat ng mga bagay na gusto natin ay makakamit sa pamamagitan ng edukasyon.

 
Lagi nating naririnig na ang edukasyon ay kayamanan. Totoo po iyan. Ang magulang ko’y nagtulungan para kami ay mapag- aral. Sila ay nagtinda ng mga pagkain lalo na ang buko. Ginawa nila lahat para lang mapagtapos kami sa kolehiyo. Hindi kami mayaman pero may edukasyon kami na maaari naming gamitin para umunlad at kung pwede pa ay yumaman.

 
Napakapalad ng ating mga estudyante dahil sila ay pinagkalooban ng ating gobyerno ng edukasyon na pinahusay at pinalakas. Kumbaga sa mga drinks at sa powers sa isang game app ay upgraded. Pag upgraded, mas marami ang serving para sa inumin o mas malakas na ang power ng isang character sa mobile game. Ito ay ang K to 12 Education. Dahil dito, mas marami nang matutunan ang mga mag- aaral at pwede na silang makapagtrabaho dahil sa NCII certificate na makukuha nila kapag sila ay mag- aaral ng TVL specialization.

 
Lahat tayo ay pwede umunlad kung tayo’y magtutulung- tulungan. Nandito kami na inyong mga guro, ang inyong mga magulang at ang gobyerno. Upang magkaroon ng maunlad na kinakabukasan, kayo ay makakasama sa paghakbang kung kayo ay mag- aaral ng pinaunlad na edukasyon. Sa mga Grade 10, pwede kayong mamili ng gusto ninyo: Academic, Arts and Designs, Sports at TVL. Pero mag- isip kung ano talaga ang inyong pupusuan. Isipin mo ang track na talagang Destined to be yours. Basta sa pagpili tandaan ang katagang “Kung ano ang nasa puso mo, sundin mo.” Napakarami nang mga paaralan na pwede kayo mag- aral pero sana ay manatili kayo sa public school gaya ng Tondol National High School. Ang DepEd ay naghahanap ng mga guro na talagang may kakayahan na magturo ng mga subjects sa Senior High School. Kapag ika’y nakatapos na ay tiyak ko na ikaw ay makakasabay sa lakad patungo sa maunlad na kinabukasan. Isipin mo ang iyong magulang, guro at gobyerno ay iyong ka- squad na magtutulung- tulungan. #SquadGoals.

 
Ngayon, ano ang mga bagay na dapat tandaan para magkaroon ng maunlad na kinabukasan. Four M. Hindi ito ang inyong naiisip. Una sa lahat, magtiwala ka sa sarili. Dapat na maniwala ka sa sarili mong kakayahan. Kung kaya mo kumanta, sumali ka sa singing contest. Kung kaya mo na mapabilang sa with highest honor, makakaya mo.
Pangalawa, manalangin sa Diyos. Kahit ano ang talino mo o kahit gaano kagaling sa isang bagay, kung wala ang Diyos sa buhay mo, hindi ka kumpleto. Kailangan natin ang tulong niya lalo na sa mga panahon na kapag di na natin kaya, tayo ay may makakapitan. May mga tao na nagduda sa aking kakayahan. May mga tao na sadyang magpapahina sa ating kalooban para tumigil. Pero, inilagay sila ng Diyos para tayo ay patatagin. Pagkatapos kung magtapos sa hayskul, ipinangako ko sa sarili ko na mali sila, na kaya kong umangat. Tahimik lang akong nag- aral at nangyari na rin ang gusto ko. Kung kaya ko ay kaya mo rin.

 
Pangatlo, mag- aral. Nasa kamay ninyo ang inyong kinabukasan. Nasa sa iyo ang pagbabago na ninanais. Hindi magagawa lahat ng ating mga namumuno ang pagbabago na nais. Kumilos ka rin naman. Masaya ang mag- aral. Marami nang bago ngayon lalo na’t may teknolohiya na nagpapadali ng ating mga leksyon.

 
Pang- apat, magbalik sa pinagmulan. Lahat ng mga bagay nasa sa taas ay nagsimula sa ibaba. Huwag kalimutan kung saan ka nagsimula bago ka naging maunlad na tao. Magbalik ka sa paaralan mo na nagsilbi na pangalawang tahanan. Lagi mong tatandaan na wala ang natatamasa mong tagumpay kung wala ang mga guro, magulang at iba pa na tumulong at nakapagbigay- impluwensiya sa iyo. Para ikaw ay makararating sa paroroonan mo, dapat ikaw lumingon sa pinangalingan.

 
Sana kapag narating mo na ang kinabukasan na iyong inaasam- asam ay marunong ka ring humakbang bumalik sa iyong pinagmulan na gaya nang aking ginawa ngayong araw.

 
Nawa’y ako ay maging katuwang ninyo sa pagtahak sa kinabukasan na puno ng galak at pagpapala. Mabuhay ang Mataas na Paaralan ng Tondol. Mabuhay tayong lahat! Pagpalain tayo ng Diyos!

Fathomable Friday Vol. I

(This is supposedly posted yesterday. Due to poor Internet connectivity, it is now late.)

Hello friends!

After weeks of fidget, I am able to write again on my blog. I really miss blogging. I have lots of topics that I wanted to feature and discuss, but there are various demands in my job that I need to attend. As a blogger, dormancy of a blog site is a worse enemy. It is a trouble that I always meet and keeps me frustrated. Hopefully, I will have an ample time to improve my home online.

Anyway, I am starting this edition on my blog which I entitled “Fathomable Friday.” This edition will be my weekly recap of what activities I did and what are the thoughts that maybe bothering me or making my mind active. This will be my outlet of stress and medium of expression about my work and about the things and happenings (here and abroad) that affected me for the entire week.

Let’s start.

It’s now February and honestly I have not felt the transition of months because of tons of paper works and teaching tasks I have focused on. I had busier week before the third grading examination and after the examination period for I conducted post-test reading assessment. Thanks to my fellow teachers who helped me in conducting the test especially in maintaining the attendance of the students. Well, the result of the assessment was fine. We were in instructional level. I have seen how my students have improved in their reading. But, mediocrity should not be in my vocabulary. I need to work hard in order for me to make my students as independent readers. (I have a separate post about this reading assessment.)

After doing the reading report, I drenched myself in front of the computer again and again to compute the grades of my students. I did not have a hard to compute grades in this period than the previous grading periods because I have recorded outputs earlier. I admit that I have procrastination in doing some tasks, but I still manage to give grades on time. Well, it is a must for it will be an embarrassment if I am late in giving grades. As a teacher, I should be a role model in practicing punctuality.

The card day came this morning and I acted as the master of ceremonies. I am very happy to see my students receiving the fruit of their efforts in the third grading period as they went up the stage to get their certificate of academic excellence for reaching 90.00% average. I remembered how I go on the stage to receive awards during recognition programs when I was still a student. I salute the students who received perfect attendance certificate. I love to see students who patiently and eagerly attending classes rain or shine. I reiterate to my students the importance of complete attendance. Hoping that all students will be present in all school days and also work hard for their diploma.

My multitasking mode was on as I also conducted English Festival 2017 while the card day was on going. I only conducted slogan contest and poster making contest for the area where the remaining events supposedly conducted was used on the PTA Assembly Meeting. (I also have another post about this. Stay put about this post).

There are various things happened for the past weeks and I really deserve a B-R-E-A-K. I want to unwind, but I do not have M-O-N-E-Y. I am waiting for Performance- Based Bonus (PBB) to conquer my ATM Card that is almost empty. Some teachers say that PBB stands for Paasa Buwan Buwan. I hope that I am going to receive it soon. I am still waiting for it. (Di bale sanay na ako umasa.) But, forever should not be the date of release.

I really need the money because I want now to take my comprehensive exam for my master’s degree. I really miss attending classes on postgraduate studies and I hope I can finish my master’s degree so that I can take up another degree. I want to study while I am young and vigor. Many teachers suggest to take up postgraduate degrees while one can and few obligations are still shouldered. I hope I can have good finances to create my thesis. (Pautang naman diyan.)

These are the things I can share on my blog right now. See you next time in the next volume of Fathomable Friday. Happy weekend everyone. God bless!

School- Based English Festival 2017 | Mechanics in Different Contests

Hello friends!

I just want to share the mechanics of the different contests on our English Festival 2017. Due to limited time, there are only six competitions in our festival. Last year, we had on-the-spot photo contest and best selfie and groupie contest. Hopefully, we can have the photo contests. There are things to consider in conducting this school-based activity especially that this is slated a day before third card day of school year 2016- 2017. We need to select contests based on time frame. It is to hard to manage activities especially if there is no ample time.

Our theme this year is “English: A Helpful Tool in the Implementation of K-12 Curriculum.” I want my students realize the importance of English as our newly- recognized school will have the onset of Senior High School on June 2017. You can use these mechanics if you are planning to have these kinds of contests in your own English festival.

ESSAY WRITING CONTEST MECHANICS

This contest is open for all enrolled Grades 7- 10 students of this school.

The contestants should bring their black ballpen. The organizers will provide coupon bonds for the contestants for them to use.

All contestants will write a minimum 300 words and a maximum of 500 words using the theme

“English: A Helpful Tool in the Implementation of K-12 Curriculum”

Each contestant will be given two hours to finish his essay.

The essays will be judged according to the following criteria:

Organization……………………………………………….30%

Content……………………………………………………….50%

Mechanics…………………………………………………..20%

Total          100%

There will be first, second, and third placers to be declared as winners. In case of a tie, the judges will be given five minutes to vote for the winner.

The decision of the board of judges is final and irrevocable

SLOGAN CONTEST MECHANICS

 1. The contest is open for all Grades 7- 10 students of this school.
 2. The contestants should bring their pencils, erasers and markers. The organizers will provide white cartolina for them to use.
 3. Contestants should write the theme ““English: A Helpful Tool in the Implementation of K-12 Curriculum” into a slogan using the materials mentioned above.
 4. Each contestant will be given an hour to finish his work.
 5. The slogans will be judges according to the following criteria:Neatness………………………………………………………30%

  Relevance to the theme……………………………….40%

  Originality/ Creativity…………………………………..30%

  Total           100%

 6. There will be first, second, and third placers to be declared as winners. In case of a tie, the judges will be given five minutes to vote for the winner.
 7. The decision of the board of judges is final and irrevocable.

POSTER MAKING CONTEST MECHANICS

 1. The contest is open for all Grades 7- 10 students of this school.
 2. The contestants should bring their pencils, erasers and crayons. The organizers will provide white cartolina for them to use.
 3. Contestants should interpret “English: A Helpful Tool in the Implementation of K-12 Curriculum into drawing/ illustration.
 4. Each contestant will be given an hour to finish his work. The slogans will be judges according to the following criteria:Neatness………………………………………………………30%

  Relevance to the theme……………………………….30%

  Originality/ Creativity…………………………………..30%

  Visual Impact………………………………………………..10%

  Total           100%

 5. There will be first, second, and third placers to be declared as winners. In case of a tie, the judges will be given five minutes to vote for the winner.
 6. The decision of the board of judges is final and irrevocable.

TONGUE TWISTER CONTEST MECHANICS

 1. Each grade level should send four (2) contestants.
 2. There will be five rounds for the contest. Each contestant will have two lives to use.
 3. Each contestant should say the tongue twister presented through slide clearly using a microphone.
 4. A five- second rule will be applied to avoid delay. Violating the rule make a contestant loses his chance.
 5. The contestant will be given two attempts in every round. After using two lives, the contestant will be eliminated.
 6. There will be first, second, and third placers to be declared as winners. In case of a tie, the number of lives will be considered or there will be a clincher round with three tongue twisters.
 7. The result is final and irrevocable.

MESSAGE RELAY MECHANICS

 1. Each grade level should send a group of eight (8) students.
 2. There will be five rounds for the contest.
 3. Player 1 of each group should go near to the host to read the message. Each player will be given 15 seconds to memorize the message.
 4. Players can pass the message upon hearing the go signal.
 5. Shouts and shortcuts are not allowed. There will be two warning systems applied. After receiving all the warnings, the group will be out of the competition.
 6. The last player should say the message clearly and completely. The group who successfully transmitted the message will receive points.  If the answer is wrong, the group will repeat the process.
 7. In this contest, this pointing system will be used:Round 1…………………………………………10 points

  Round 2…………………………………………20 points

  Round 3…………………………………………30 points

  Round 4…………………………………………40 points

  Round 5…………………………………………50 points

 8. Players should change their positions in every round. Failed to do this rule will make the group eliminated.
 9. The winning group will be determined with the total accumulated points. In case of a tie, the groups will have a clincher round.
 10. There will champion, first runner- up and second runner- up winners.
 11. The result is final and irrevocable.

SPELLING BEE MECHANICS

 1. This is a grade- based level contest.
 2. The contest is open for everyone.
 3. Contestants will use chalkboard and the black part of illustration board provided by the organizers.
 4. The contest has three rounds: easy, average and difficult. Easy round has 10 words, average and difficult rounds have five words respectively.
 5. This pointing system will be applied:Easy round……………………………….1 point per correct word

  Average round…………………………2 points per correct word

  Difficult round………………………….3 points per correct word

 6. The host will read the word twice. Contestants can write their answer after hearing the go signal. Two warnings will be applied. Violating the warning system will make the contestant out of the competition.
 7. The first, second, and third placers will be determined with the total accumulated points. In case of a tie, the contestants will undergo clincher round.
 8. The result is final and irrevocable.

6 Steps on Creating DepEd Email Account

Hello friends!

Last Wednesday, I got an email that I have been waiting for. Finally, I received the verification link to claim my DepEd email account. In just few minutes, (It can be done in few seconds if Internet connection does not buffer) I have claimed my email account.

Well, as an employee of the department, it is a must for a teacher like me to have this special edition of email account. Department of Education and Google through Gmail have partnership for this. DepEd email account is usually having your name in the email address and with deped.gov.ph. Having this email account makes me feel that I am really part of the DepEd family.

There is a necessity to having this account especially that the department has embraced technology in administering the education system of our country through the years. There are various reports that are needed to be submitted online. DepEd email account makes all the online submissions easier as the receiver apparently recognizes that the files are sent from reliable source. For ICT coordinators like me, the usage of this account will help me to do my tasks properly especially in doing LIS and on consolidation of needed data by any office (e.g. Schools Division Office) in the department.

There is a sense of oneness in using this type of account and I want to encourage you to do the same. Here are the processes I have undertaken to create and claim my DepEd email account. (Note: Only permanent employees of DepEd can this account).

 1. Search DepEd Email Account on the search browser or go to depedverify.appspot.com. This will lead you in the home page showing the message of DepEd secretary on the left part. On the right part shows a blue rectangle containing the two buttons: I don’t have or (I forgot) my DepEd Email; and I have my DepEd email but forgot my Password. It says there: By clicking, I am conforming that I am bonafide employee of the Department of Education. Above the rectangle is the link that will bring you to FAQ (Frequently Asked Questions).
 2. Click I don’t have or (I forgot) my DepEd Email. It will bring you to a form needed to fill out.
 3. Supply the following information:Tax Identification Number (TIN)First Name

  Middle Name

  Last Name

  Suffix (Optional)

  Birth Date

  Personal Email

  Phone Number

  Region

  Division

  School (Optional)

  Please supply functional personal email address and phone number.

 4. After giving all the needed information, press Get My DepEd Email tab. There will pop up a dialog box to let you check misspelled/ wrongly encoded information.You need to wait for weeks before receiving account details. If in case that there is no reply, do the process again. I had four attempts before claiming my account. Check your email regularly.
 5. After receiving the account details and verification link in your personal email, click the link and supply all the information that are needed. The information that you have supplied before are what you are going to put in the verification. There will be a dialog box that will let you review all the information you encoded before submitting. It will give you you’re DepEd email account and your password.
 6. Log in to your new account with the given password. Then, change the password.

You can now use your new account to send mails and reports.

One of these benefits is having an unlimited Google Drive space. Yes, you read it right! We all want unlimited things: unlimited load, unlimited food and unlimited storage of files. We can store documents, spreadsheets, slide presentations and PDF files in Google Drive with no limits. Google Drive is one of the great offerings of Google Apps. I will write about the awesome features of Google Apps soon.

As I have written above, DepEd email account promotes reliability and uniformity. There is a guarantee that emails and files are sent from people included in the department. And, this will help you sort business emails from personal emails.

I hope I have helped you a lot in this blog post.

English Daily Lesson Logs (Grade 10)

Here are my own lesson logs. You can download my DLLs for free. You may alter the content to make the learning experience more productive and interactive.

Third Grading Period

Week 9- Get here.

Fourth Grading Period

Week 1- Get here.

Week 2- Get here.

Week 3- Get here.

Week 4- Get here.

Week  5- Get here.

Week 6- Get here.

Week 7- Get here.

Week 8- Get here.

Week 9- Get here.

English Daily Lesson Logs (Grade 8)

Here are my own lesson logs. You can download my DLLs for free. You may alter the content to make the learning experience more productive and interactive.

Third Grading Period

Week 9- Get here.

Fourth Grading Period

Week 1- Get here.

Week 2- Get here.

Week 3- Get here.

Week 4- Get here.

Week  5- Get here.

Week 6- Get here.

Week 7- Get here.

Week 8- Get here.

Week 9- Get here.

English Daily Lesson Logs (Grade 7)

Here are my own lesson logs. You can download my DLLs for free. You may alter the content to make the learning experience more productive and interactive.

Third Grading Period

Week 9- Get here.

Fourth Grading Period

Week 1- Get here.

Week 2- Get here.

Week 3- Get here.

Week 4- Get here.

Week  5- Get here.

Week 6- Get here.

Week 7- Get here.

Week 8- Get here.

Week 9- Get here.

New Year, New Blog, New Face

As what many people say, new year is a perfect time to start something new. Most of us are afraid of changes, but we cannot avoid them come to our lives. If we are not going to make our arms wide open, we do not know how far or how beneficial these changes are in our lives. This year, I have the courage to rename and to revamp my personal blog to a site which is more helpful nowadays especially in the field where I belong.

My blog, Beachcomber, has stayed on the Web for half year. The time that I invested on my online home was already painstaking. It served as my outlet to vent out my thoughts and feelings especially when I was on my lowest low. The site gave me a chance to flaunt my side in the virtual world that I am not showing offline. It was my comfort zone. It was my cradle that I chose to stay when the things happening to me are mostly bad.

But, I felt that I can do something bigger on my domain more than ranting on the things that annoyed me. I can make my blog more purposeful more than making myself comfortable. I want to boost my esteem while helping many people. That was the turning point that pushed me to renovate my site.

Before 2016 ended, I conceptualized  how my blog looks like and what will be the content of it. I want to make my site which is near to my heart— teaching.

I am a teacher for two years. I started my career as a college instructor five months after graduation. I taught English subject courses to the student teachers who are following my footsteps. I have seen optimism in their eyes as I shared what I learned from my baccalaureate degree. I became more passionate in my job as I answer their queries and helped them in their practicum in other subjects. I beheld how influential I am in the career that I chose.

With these scenarios, I realized that I can do more; I can extend help beyond the vicinity of the campus where I am working. Forming this website came into my mind first than my personal blog. However, I was not able to make my plan in inception because I thought it was very sophisticated and I was still in the adjustment period.

After seven months, I landed a job in a public school as a local school board (LSB) teacher. For those who are clueless about the designation, a local school board teacher does the job of a regular, permanent teacher but he has contract and he gets compensation from the local government. The school that needs teachers has to sign a memorandum of agreement with the local government where the school is located. The salary was meager, but it is a good opportunity for someone who applies for a teacher item.

I admit that two months I had as LSB teacher was difficult. I really needed to be frugal and I adjusted anew. The transition was very tough. I need to shift my teaching standard from higher education to basic. As a teacher, versatility is a must and I felt glad that I was able to cope with the system. I enjoyed the job even that I need to work with hundred of students with manifold attitudes.

As the days went by, I became attached with the students that one day I realized that it will cause hurt for me to leave them. While I was teaching in that school, I was waiting for my name to be called in the schools division office and receive my designation letter. The office can  put a newly hired teacher anywhere in the division. There was a big possibility that I will be assigned to other school.

Then, the time came. The division office informed me that I am now part of the DepEd family. I was jubilant and my became happier as I received the directive indicating that I am going to work in the school where I stayed temporarily. I told to my students about it and they had the same reaction as mine.

I had various jobs to perform because the school was on its initial year as an integrated school. I became of the ICT coordinator, LIS coordinator, Boy Scout Coordinator and class adviser. My flexibility and patience were tested. Thanks be to God! I am still alive. I can conclude that my first school year as a public school teacher was colorful. I tried to document those moments in my blog, but those were not highlighted.

Now that I am working on my second school year, I am really eager to create a blog which will present my mundane activities as a professional teacher in a public school. So, as I spent my Christmas vacation, I visualized how my blog will look like. I have also remembered the mistakes I committed with my previous blogs. I want to make my blogging satisfactorily done this time if not excellent in scale.

Ideas moved fast in my brain. So, I got my notebook and pen to sketch the structure of my site. Sorry, I am not going to show my sketch. I am not good at arts. The things that you can see on my blog is what I visualized. This 3.0 version of my blog will be the last format of my blog in this domain. Ito na talaga, to.

From now on, this blog will focus on my life as a teacher. I am going to do my best to document what I have done or attained. I will make this blog informative and helpful for every user especially to my colleagues and to all people who wants to venture on the field. I am happy to share what I know because as a teacher it is my duty to share all the things I know. A teacher should be ascetic just like how candle gives light in the dark.

I hope that this new face of my blog will put smiles on your faces. Enjoy 2017 by serving other people.